รูปแบบและรายละเอียดต้นฉบับ

การส่งต้นฉบับ

ผู้เขียนสามารถส่งต้นฉบับมายังกองบรรณาธิการวารสารได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

  1. ส่งมาทางเว็บไซต์ JSSNU http://www.jssnu.socsci.nu.ac.th/ โดยผู้เขียนต้องสมัครสมาชิกก่อนส่งต้นฉบับแบบออนไลน์ (ช่องทางหลัก)
  2. ส่งมาทางอีเมล์ E-mail: journalofsocsciencesnu@gmail.com
  3. ในกรณีที่มีปัญหาในการส่งบทความทางเว็บไซต์ ให้ส่งบทความมาทางไปรษณีย์ โดยผู้เขียนควรระบุช่องทางในการติดต่อกลับ ไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์แทรกไว้ในบทความด้วย ดังที่อยู่ต่อไปนี้
บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-1913 หรือ 0-5596-1955
โทรสาร 0-5596-1900
E-mail : journalofsocsciencesnu@gmail.com