ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW 28 มิถุนายน 2562 / 10:27:03 น.

วารสารสังคมศาสตร์ จำดำเนินการย้ายระบบวารสารทั้งหมดไปยังระบบ Thai-Jo

 ท่านที่ต้องการส่งบทความ สามารถส่งได้ผ่านระบบ > Thai-Jo <
4 มกราคม 2561 / 10:51:31 น.

เตรียมพบกับวารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) ในเรื่อง

เตรียมพบกับวารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) ในเรื่อง "NON HUMAN" เร็วๆนี้
25 กรกฏาคม 2560 / 09:02:37 น.

ขอเรียนเชิญส่งบทความเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) ในหัวข้อ NON HUMAN

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งบทความเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ภายใต้หัวข้อ NON HUMAN เพื่อตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 13
19 กรกฏาคม 2560 / 11:26:04 น.

แจ้งปิดปรับปรุงระบบวารสารออนไลน์ ในวันที่ 20 กค. - 25 กค. 60

แจ้งปิดปรับปรุงระบบวารสารออนไลน์ ในวันที่ 20 กค. - 25 กค. 60 เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล และย้ายฐานข้อมูลใหม่ ระบบที่ปิดใช้งานชั่วคราว    1. ระบบสมัครสมา
24 สิงหาคม 2559 / 03:02:49 น.

ขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งบทความในหัวข้อ Time and Space: Theory and Praxis (เวลาและพื้นที่ ในการศึกษาทางสังคมศาสตร์) เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับปี 2560

ขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งบทความในหัวข้อ Time and Space: Theory and Praxis (เวลาและพื้นที่ ในการศึกษาทางสังคมศาสตร์) เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารสังคมศาสตร์ ม
1 ตุลาคม 2558 / 02:40:12 น.

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับบทความทั่วไป (general article) ตลอดทั้งปี

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับบทความทั่วไป (general article) ตลอดทั้งปี ผู้สนใจสามารถส่งบทความวิชาการ / บทความวิจัย / บทปริทัศน์หนังสื
22 กรกฏาคม 2558 / 04:25:45 น.

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559) ว่าด้วย

รับบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวความคิดของ Karl Marx และนักมาร์กซิสต์อื่นๆ ในประเด็นใดก็ได้ ทั้งทฤษฎี/ปรัชญา และการนำไปประยุกต์ใช้กับกรณีต่างๆ ปิด
14 กรกฏาคม 2558 / 01:46:35 น.

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ใน วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ว่าด้วย

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ว่าด้วย "Constructing Sexualities" ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพ
2 มิถุนายน 2558 / 09:46:21 น.

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 3 (พ.ศ. 2558) และได้รับการรับรองอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  
17 กุมภาพันธ์ 2558 / 01:11:31 น.

เตรียมพบกับวารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ว่าด้วย "การปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ" เร็วๆนี้

เตรียมพบกับวารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ว่าด้วย "การปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ" เร็วๆนี้