ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับบทความทั่วไป (general article) ตลอดทั้งปี

1 ตุลาคม 2558 / 02:40:12 น.

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับบทความทั่วไป (general article) ตลอดทั้งปี ผู้สนใจสามารถส่งบทความวิชาการ / บทความวิจัย / บทปริทัศน์หนังสือ ที่มีเนื้อหาในสาขาประวัติศาสตร์ / จิตวิทยา / รัฐศาสตร์ / รัฐประศาสนศาสตร์ / สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แม้ไม่ได้มีชื่อ / หัวข้อ / ประเด็น ของบทความตามหัวเรื่อง (theme) ของวารสารฉบับที่โฆษณาก็ตาม