ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งบทความในหัวข้อ Time and Space: Theory and Praxis (เวลาและพื้นที่ ในการศึกษาทางสังคมศาสตร์) เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับปี 2560

24 สิงหาคม 2559 / 03:02:49 น.

ขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งบทความในหัวข้อ Time and Space: Theory and Praxis (เวลาและพื้นที่ ในการศึกษาทางสังคมศาสตร์) เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับปี 2560