ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งปิดปรับปรุงระบบวารสารออนไลน์ ในวันที่ 20 กค. - 25 กค. 60

19 กรกฏาคม 2560 / 11:26:04 น.

แจ้งปิดปรับปรุงระบบวารสารออนไลน์ ในวันที่ 20 กค. - 25 กค. 60 เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล และย้ายฐานข้อมูลใหม่

ระบบที่ปิดใช้งานชั่วคราว

   1. ระบบสมัครสมาชิก

   2. ระบบแก้ไขข้อมูลสมาชิก

   3. ระบบส่งบทความออนไลน์

นอกเหนือจากระบบดังกล่าวยังสามารถใช้งานได้ปรกติ

จึงขอแจ้งให้ทราบและขออภัยในความไม่สะดวก