ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญส่งบทความเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) ในหัวข้อ NON HUMAN

25 กรกฏาคม 2560 / 09:02:37 น.

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งบทความเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ภายใต้หัวข้อ NON HUMAN เพื่อตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)  

 

---ปิดรับต้นฉบับบทความสิ้นสุดเดือนกันยายน 2560---