ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมพบกับวารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) ในเรื่อง

4 มกราคม 2561 / 10:51:31 น.

เตรียมพบกับวารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) ในเรื่อง "NON HUMAN" เร็วๆนี้