ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมพบกับวารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ว่าด้วย "การปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ" เร็วๆนี้

17 กุมภาพันธ์ 2558 / 01:11:31 น.

เตรียมพบกับวารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ว่าด้วย "การปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ" เร็วๆนี้