ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ใน วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ว่าด้วย

14 กรกฏาคม 2558 / 01:46:35 น.

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ว่าด้วย "Constructing Sexualities" ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ได้ โดยส่งต้นฉบับทางระบบรับเอกสารออนไลน์ทางเว็บไซต์ หรือทางอีเมลของวารสาร หรือทางไปรษณีย์ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559