ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559) ว่าด้วย

22 กรกฏาคม 2558 / 04:25:45 น.

รับบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวความคิดของ Karl Marx และนักมาร์กซิสต์อื่นๆ ในประเด็นใดก็ได้ ทั้งทฤษฎี/ปรัชญา และการนำไปประยุกต์ใช้กับกรณีต่างๆ ปิดรับต้นฉบับวันที่ 30 กันยายน 2559